Czy autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to Hashimoto?

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AIT) to jedno z najczęstszych schorzeń tarczycy, które dotyka znaczną część populacji na całym świecie. Często słyszy się również o chorobie Hashimoto, co prowadzi do pytania, czy są one tożsame, czy też istnieją między nimi różnice?

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AIT)

AIT, znane również jako autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy atakuje własną tarczycę, co prowadzi do zapalenia i stopniowej utraty funkcji tego gruczołu. Objawia się to zazwyczaj jako niedoczynność tarczycy (hipotyreoza), choć w niektórych przypadkach może wystąpić także nadczynność tarczycy (nadczynność tarczycy).

Choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto, nazwana na cześć japońskiego lekarza, który ją opisał, jest jednym z najczęstszych rodzajów autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Charakteryzuje się tymi samymi objawami co AIT, czyli niszczeniem tarczycy przez własny układ odpornościowy. Jest to główna przyczyna niedoczynności tarczycy u dorosłych.

Różnice między AIT a Hashimoto

Mimo że terminy „autoimmunologiczne zapalenie tarczycy” i „choroba Hashimoto” są często używane zamiennie, istnieją pewne subtelne różnice między nimi:

  • Choroba Hashimoto jest konkretnym rodzajem AIT, ale nie wszystkie przypadki AIT są spowodowane przez Hashimoto.
  • Hashimoto często dotyczy kobiet w wieku średnim i starszym, podczas gdy AIT może wystąpić w każdym wieku i u obu płci.
  • Częstość występowania Hashimoto może być związana z czynnikami genetycznymi, podczas gdy AIT może być wywoływane przez różne czynniki środowiskowe.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza AIT i Hashimoto opiera się na badaniu poziomów hormonów tarczycy we krwi oraz obrazie ultrasonograficznym tarczycy. W leczeniu stosuje się zazwyczaj suplementację hormonów tarczycy w celu zastąpienia brakujących hormonów oraz leczenie immunosupresyjne w celu zmniejszenia aktywności układu odpornościowego.

Mimo że terminy „autoimmunologiczne zapalenie tarczycy” i „choroba Hashimoto” są często używane zamiennie, istnieją pewne różnice między nimi. Choroba Hashimoto jest rodzajem AIT, ale nie wszystkie przypadki AIT są spowodowane przez Hashimoto. Warto znać te różnice, aby lepiej zrozumieć charakter i leczenie tych schorzeń.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka najczęstszych pytań dotyczących autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (AIT) i choroby Hashimoto:

PytanieOdpowiedź
Czy choroba Hashimoto jest dziedziczna?Choroba Hashimoto może mieć składową genetyczną, ale nie zawsze jest dziedziczna. Istnieją czynniki środowiskowe, które mogą również wpływać na jej rozwój.
Jakie są główne objawy AIT?Główne objawy autoimmunologicznego zapalenia tarczycy obejmują zmęczenie, przyrost masy ciała, zimne uczucie, suchość skóry i włosów oraz depresję.
Czy dieta może wpłynąć na AIT?Tak, dieta może mieć wpływ na AIT. Niektóre badania sugerują, że eliminacja niektórych pokarmów, takich jak gluten, może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego u osób z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy.

Powyższe pytania i odpowiedzi mogą pomóc lepiej zrozumieć różnice między AIT a chorobą Hashimoto, oraz jak radzić sobie z nimi w codziennym życiu.

Photo of author

Marcin